ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรมสุดมันกับงาน N Mark Plaza Supermodel & Star Search เพื่อคนหาคนที่จะเป็นดวงดาวในอนาคต ณ.ลาน skyhall 2008 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าเมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ภาพบบรรยากาศภายในงาน

ประกาศผลการแข่งขัน N Mark Plaza Supermodel & Star Search 01. รางวัล ชนะเลิศ ฝ่ายชาย นาย ศรุต นวประดิษฐกุล


02. รางวัล ชนะเลิศ ฝ่ายหญิง น.ส เพ็ญทิพย์ กัสยากร03. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย นาย ศิรวิทย์ คำด้วง04. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง น.ส ศรัยณัฏฐ์ ชนสรวัฒน์05. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย นาย วิโรจน์ สายแวว06. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง น.ส สิริกร จำปาแก้ว07. รางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย นาย จักรพันธ์ เปรี่ยมสูงเนิน08. รางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิง น.ส ศุภณฐกาญจน์ บุญเสนันท์09. รางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน โดย นสพ.บางกอกทูเดย์ ฝ่ายชาย นาย วัชรศักดิ์ พรมสุวรรณ์10. รางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน โดย นสพ.บางกอกทูเดย์ ฝ่ายหญิง น.ส ณัฐทนิษฐ์ นิติชัยคนาการ11. รางวัล Smart Guy ฝ่ายชาย นาย อลงกรณ์ มงคลศิลป์12. รางวัล Smart Girl ฝ่ายหญิง น.ส เกศราภรณ์ ไชยพรหม


13. รางวัล บุคลิกภาพดีเด่น ฝ่ายชาย นาย ศราวุฒิ กาญจนภิวัฒน์


14. รางวัล บุคลิกภาพดีเด่น ฝ่ายหญิง น.ส แพ็ตตี้ รอธาส