ผ่านไปแล้วกับการประกวดนางสงการณ์ กับงาน Miss Songkran Festival 2009 เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน ที่ผ่านมา ณ.บริเวณลาน Skyhall 2008 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพล่าซ่าซึ่งผลการประกวดเป็นไปดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ น.ส ธันยาภัทร ศิริโชติ หมายเลข 3 (น้องพลอย)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส จิราวรรณ บุญเย็น หมายเลข 2 (น้องแหม่ม)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส เกวลิน ศรีวรรณา หมายเลข 5 (น้องยีน)


รางวัลขวัญใจ nmarkplaza น.ส ศรวณีย์ คำฟู หมายเลข 1 (น้องน้ำฝน)


ภาพบรรยากาศภายในงาน