เมื่อวันที่ 14-16 August 2009 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดกิจกรรม JK Contest 2009 ขึ้น ณ. บริเวณ Skyhall 2008 กิจกรรมเพื่อคนชอบเต้นโดยเฉพาะเพลง ต่างประเทศ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท ได้แก่ ทีม “ Life Sara ”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ทีม “ Ethernal Lythm ”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ ทีม “Nv Li Breezy ”รางวัล POPULAR VOTE โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่ ทีม “ Ethernal Lythm ” คณะกรรมการ

คุณจุมพล โพธิสุวรรณ

คุณปพิชญา ตันฉายงาม

คุณประเสริฐ เจิมจุติกรรม

ภาพบรรยากาศ ภายในงาน