ผ่านไปอย่างสนุกสนานกับกิจกรรม N Mark Plaza J-K Cover mania episode II การแข่งขัน J-K Cover ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9-10 Janury 2010 ที่ผ่านมา ณ. บริเวณ SkyHall 2008 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า
ภาพบรรยากาศภายในงาน