เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงาน มหกรรมวันแห่งครอบครัวขึ้นเพื่อสานต่อประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมรดนำขอพรจากผู้สูงอายุเลี้ยงอาหารเพลแด่พระสงฆ์ ส่วนช่วงบ่าย มีกิจกรรมแห่พระพุทธรูปกับขบวนกลองยาว ให้ลูกค้าพื้นที่เช่าได้สรงน้ำพระ อีกทั้งกิจกรรมประกวด Miss Songkran Festival 2010 ณ.บริเวณลาน Skyhall ซึ่งผลการประกวดเป็นไปดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ นางสาวกันตรา บุญเอื้อ หมายเลข 7 (น้องปราย)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกล้วยไม้ พิกุลแย้ม หมายเลข 3 (น้องแคท)


รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแกรมมี่ อิ่มเปี่ยมสุข หมายเลข 8 (น้องพลอย)


รางวัลขวัญใจ nmarkplaza นางสาวกัญญารัตน์ คำศรี หมายเลข 4 ( ป๋องแป้ง )


ภาพบรรยากาศภายในงาน