N Mark Plaza Supermodel & Star Search

เมื่อวันที่ 14 December 2008 ที่ผ่านมา กิจกรรม N Mark Plaza Supermodel & Star Search ได้เข้ามาสู่รอบสุดท้าย ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย ได้แก่ นายณัฐกร ไตรกิศยเวช รางวัลเงินสด มูลค่า 10,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายเอกลักษณ์ นาคถนอม รางวัลเงินสด มูลค่า 8,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายเฉลิมชัย ธิเรือง รางวัลเงินสด มูลค่า 5,000บาท พร้อมโล่รางวัล…

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดี ประเทศไทย

เมื่อวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลาน skyhall 2008 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ท่าน ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดี ประเทศไทย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว โดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย, กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน จัดโครงการนี้ขึ้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณสุธาสินี น้อยอินทร์ (แม่ติ๋ว)และข้าราชการตำรวจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพบรรยากาศภายในงาน

Green Project “Music For The Earth”

ผ่านไปแล้วกับงาน Green Project “Music For The Earth” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมากับการประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ Music For The Earth เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจแสดงออก ทางด้านดนตรี เพื่อโลกของเรา ภายในงานมีการเล่นเพลงเพื่อลดสภาวะโลกร้อน อีกด้วย ภาพบรรยากาศภายในงาน

N mark star talent singing contest

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2551 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ได้จัดงานกิจกรรมประกวดการขับร้องภายใต้ชื่องาน “N mark star talent singing contest” เพื่อเปิดโอกาสให้กับ เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ได้แสดงความสามารถ ภาพบรรยากาศภายในงาน

กิจกรรมคนบ้านเดียวกับไผ่ พงศธร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ณ บริเวณ Sky hall 2008 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ได้จัดงานกิจกรรม “คนบ้านเดียวกับไผ่ พงศธร” โดยภายในงานมีกิจกรรม สนุกๆ มากมาย อาทิเช่น – การประกวดร้องเพลงของศิลปิน ไผ่ พงศธร – มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ไผ่ พงศธร เจ้าของอัลบั้ม อยากบอกว่าอ้ายเหงา บรรยากาศภายในงานมีแฟนเพลงเข้าชมจำนวนมาก ทำให้กิจกรรมคึกคักและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภาพบรรยากาศภายในงาน