ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2551 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ได้จัดงานกิจกรรมประกวดการขับร้องภายใต้ชื่องาน “N mark star talent singing contest” เพื่อเปิดโอกาสให้กับ เยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ได้แสดงความสามารถ
ภาพบรรยากาศภายในงาน