เมื่อวันที่ 14 December 2008 ที่ผ่านมา กิจกรรม N Mark Plaza Supermodel & Star Search ได้เข้ามาสู่รอบสุดท้าย ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้


รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย

ได้แก่ นายณัฐกร ไตรกิศยเวช

รางวัลเงินสด มูลค่า 10,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย

ได้แก่ นายเอกลักษณ์ นาคถนอม

รางวัลเงินสด มูลค่า 8,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย

ได้แก่ นายเฉลิมชัย ธิเรือง

รางวัลเงินสด มูลค่า 5,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง

ได้แก่ นางสาว ชุติมา ทั่งศรี

รางวัลเงินสด มูลค่า 10,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง

ได้แก่ นางสาว นิจชวรีย์ พัฒนมูลชัย

รางวัลเงินสด มูลค่า 8,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง

ได้แก่ นางสาว ธนวรรณเถาว์มูล

รางวัลเงินสด มูลค่า 5,000บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รางวัล POPPULAR VOTE

ได้แก่ นายธัญลักษณ์ ลือชา

รางวัลเงินสด 3000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ Gift Set ผลิตภัณฑ์ MTI


รางวัล Best performance ฝ่ายชาย

ได้แก่ นายคัมภีร์ ทองสง่า

รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อม Gift Voucher มูลค่า 10,000บาท


รางวัล Best performance ฝ่ายหญิง

ได้แก่ นางสาว คชาภรณ์ศรีโคตร

รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อม Gift Voucher มูลค่า 10,000บาท


ภาพบรรยากาศภายในงาน