ผ่านพ้นไปแล้วกับงานประกวดเต้น N Mark plaza JK Cover dance Best Of The Year 2010และทีมผู้ชนะเลิศที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2553

รางวัลชนะเลิศ วง Romeo โคฟวง Shineeรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Life sara โคฟ 2PMรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Realize โคฟ BigBangป็อปปูล่าโหวต วง The Titan โคฟ 4 Minute


รางวัล Best Performance ได้แก่ วง The Titan โคฟ 4 Minute


ผลคะแนนการตัดสินการประกวด วันที่ 11 ธันวาคม 2553 วันที่ 12 ธันวาคม 2553


ผลคะแนนป็อปปูล่าโหวตผ่านเว็บไซน์


ภาพบรรยากาศภายในงาน