งานแข่งขันดนตรี Digital Acoustic Song For Adams เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.ค.49 มีน้อง ๆ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆให้ความสนใจและร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศในงานมีความคึกคักและได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลาม
ผลการประกวดงาน Digital Acoustic Song For Adams
ระดับอุดมศึกษา
– รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับอุดมศึกษา วงชิมิหคิ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับอุดมศึกษาวงลัน ลา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง ระดับอุดมศึกษา วง จะแอนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
– รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษา วง TNT จากโรงเรียนเตรียมอุดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษา วง X-coss จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง ระดับมัธยมศึกษา วง Listen จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กทม.
ภาพบรรยากาศภายในงาน