ผ่านไปแล้วกับงาน Mobile City Reaction Of Bangkapi เมื่อวันที่ 2(Soft Opening) , 9 และ10 ก.ย. 2549 ที่ผ่านมา ภายในงานนี้มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่าง ๆ อีกทั้ง Sexy Dance มาเพิ่มความร้อนแรงและช่วยสร้างความคึกคักให้กับงานมากยิ่งขึ้น
โซนใหม่ Mobile City ของ NmarkPlaza นี้เป็นโซนใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในย่านบางกะปิ

ภาพบรรยากาศภายในงาน