โรงทานวัดศรีบุญเรือง ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากโควิด 19
โดยสนองพระดำริของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพโดย บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรีชายางชนยนต์ คณะบวชชีพรามหณ์วัดศรีบุญเรืองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

#แจกอาหารกล่อง วันละ 300 กล่อง
แจกวันที่ 20-30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.30 น.
สถานที่ โดมใหญ่ติดท่าเรือ โรงทานวัดศรีบุญเรือง

26 ความเห็น

  1. precio priligy 30 mg It was obvious from the data in Table 2 that two formulations LS-11 and LS-15 out of 15 LS formulations had passable flow property because they have highest values of Hausner ratio, Carr s index and angle of repose 1

  2. viagra isosorbide dinitrate dose heart failure We need to work on a plan to assimilate and to make surethat in the future, Macau would be in the centre of things butalso integrated with the development and the future of the wholePearl River delta, Ho, the daughter of Macau gambling godfatherStanely Ho, told Reuters lasix side effects potassium

  3. buy cheap cialis online Inactive Ingredients lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, pre gelatinized starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, purified water and hypromellose 2910 6cP, titanium dioxide and PEG 400

  4. We found little TR ОІ in the tumors whereas TR О± was very abundant and also present in both the COV434 and KGN albeit at lower levels clomid forsale Breast cancer cells do not harbor the same genetic expression profile, as opposed to hematologic malignant cells, and consequently one target may be expressed in one tumor cell and absent in another one

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment