โรงทานวัดศรีบุญเรือง ช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากโควิด 19
โดยสนองพระดำริของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพโดย บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรีชายางชนยนต์ คณะบวชชีพรามหณ์วัดศรีบุญเรืองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

#แจกอาหารกล่อง วันละ 300 กล่อง
แจกวันที่ 20-30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 -12.30 น.
สถานที่ โดมใหญ่ติดท่าเรือ โรงทานวัดศรีบุญเรือง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment