เนื่องจากทางศูนย์การค้า Happyland Center ได้จัดจุด หล่อเทียนพรรษา ตามปีนักษัตร ได้ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.- 2 ก.ค.63 เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญ ตามโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน

ซึ่งในวันที่ 3 ก.ค.63 โดยทางคณะผู้บริหาร บริษัทน้อมจิตต์อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ และคุณอาณัติ จิตรมีศิลป์

ได้นำถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์แล้วในพระอุโบสถ ณ วัดศรีบุญเรือง บางกะปิ ตามโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน

54 ความเห็น

  1. 2 , 6 , 11 Tadalafil, one of the three PDE5 inhibitors currently on the market, is approved in more than 100 countries, including Australia, Brazil, Mexico, Canada, the United States and countries throughout Europe, as an oral treatment for ED best cialis online This information is not a substitute for individual medical attention and should not be construed to indicate that use of the drug is safe, appropriate, or effective for you

  2. However, alcohol intake was not associated with increased risk for events in any treatment group in this cohort and cannot explain the association between smoking and risk for events in AI treated patients buy priligy generic I m Allergic To Aspirin, Ibuprofen And Tramadol

  3. I wouldn t buy it if I had other options but if you have no options use it precio priligy 30 mg While none of these treatments has been found to routinely help everyone with irregular implant bleeding, they may be helpful for individuals

  4. Sometimes, though, that doesn t matter at all lasix 80 mg E 2 rapidly uncouples micro opioid and GABA B receptors from G protein gated inwardly rectifying K GIRK channels in POMC and dopamine neurons as manifested by a reduction in the potency of micro opioid and GABA B receptor agonists to activate these channels

  5. Coordinated expression of the Eph ephrin system determines the phenotype of embryonic vascular structures ephrin B2 is present on arterial endothelial cells ECs, whereas EphB4 is present on venous ECs Gale and Yancopoulos, Genes Dev, 13, 1055 1066 1999; Shin, D what are the side effects of lasix Aly A, Johnson C, Doleh Y et al 2020 The real world lifetime economic burden of urothelial carcinoma by stage at diagnosis

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment