วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน12)
คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์ และบริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นประธานอุปถัมภ์
บริษัท อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดศรีบุญเรือง กองละ 2,563 บาท ยอดกฐิน ปี2563
รวมจำนวน 1,264,991 บาท เพื่อสมทบทุนปูพื้นรอบอุโบสถและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์ของการทอดกฐิน เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
เสริมสร้างบารมีให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะคะ❤️

44 ความเห็น

  1. Ећ Start date December 2022 End date January 2023 Enrollment 40 participants Identifiers NCT03177746, NEU-10 buy cialis online There have been postmarketing reports of bleeding events in patients who have taken VIAGRA

  2. Group 2 38, those with low need but more concerns, reported stronger worries about tamoxifen and medicines in general, and stronger perceived sensitivity to the negative effects of medicines, compared with group 1 62, who reported low need and lower concerns priligy for pe

  3. Marlo Arnautovic slipped a pass through a gap that scarcely existed, and it could not have been weighted any better for Stephen Ireland, who seized on it and marked his first start for Stoke by clipping a shot past Fon Williams can you crush lasix Online is a useful tool to use when making these decisions; it compares survival outcomes of first generation chemotherapy regimens such as CMF or 4 cycles of AC with second generation regimens such as TC or 6 cycles of an anthracycline containing regimen and with third generation regimens such as dose dense AC and paclitaxel; and docetaxel, doxorubicin, and cyclophosphamide TAC

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment