ขอเชิญร่วมกันตักบาตรเติมศีล เติมบุญ
#ทำบุญตักบาตรข้าวสาร #อาหารแห้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
#พระภิกษุ-สามเณร 10 รูป
#จากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิระยะธัมโม
เวลา 08.00 น. ??ณ บริเวณ HAPPY STREET 1??
Happyland Center

2 ความเห็น

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment