ผ่านพ้นไปแล้วกับงานแข่งขันระดับประเทศที่ได้รับความร่วมมือ จากผลิตภัณฑ์ทำเล็บและสถาบันชั้นนำ กับการแข่งขัน Thailand Nails Awards 2013

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

วีดีโองาน Thailand Nails Awards 2013