สวัสดีวันสงกรานต์ 13-14-15 เมษายน 2561 ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ
เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน
ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทย
ได้อย่างชัดเจนโดยใช้ “น้ำ”เป็นสื่อในการสัมพันธไมตรี

??สำหรับท่านที่เดินทางกลับต่างจังหวัด ขอให้เดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัยนะคะ
เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน และมีสติ กันด้วยนะคะ

ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าและศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์
#ปิดเฉพาะสำนักงาน
#ศูนย์การค้าเปิดทำการปกติ
ขอแจ้งหยุดทำการในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023740374

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้กันนะคะ
1-1

1-2

1-3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IMG_8517

IMG_8542

IMG_8558

IMG_8573

IMG_8599

IMG_8631

IMG_8660

IMG_8672

IMG_8690

IMG_8712

IMG_8720

IMG_8734

IMG_8773

IMG_8805

IMG_8809

IMG_8825

IMG_8874

IMG_9005

IMG_9023