49948140_2094389687282831_1793397799564345344_n

“วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 12 มกราคม ของทุกปี
👦👦คําขวัญวันเด็ก 2562🧒🧒
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

12 มกราคม 2562
ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ
มีการประกวดร้องเพลง และ ของแจก และ ขนม เครื้่องดื่ม มากมาย49948140_2094389687282831_1793397799564345344_n
#ณ แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ชั้น 1
#วันที่ 12 มกราคม 2562
#เวลา 10.30 เป็นต้นไป

👦👦พาลูกๆ หลานๆ มาร่วมสนุกเล่นเกมส์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลกันนะคะ🧒🧒