• 106179336_2958500504204895_1926829155176590635_o

  106179336_2958500504204895_1926829155176590635_o

 • 106179336_2958500504204895_1926829155176590635_o

  106179336_2958500504204895_1926829155176590635_o

 • 105487883_3160386430683146_1424227873843785046_o

  105487883_3160386430683146_1424227873843785046_o

 • 106125488_2958500377538241_2747865089987444049_o

  106125488_2958500377538241_2747865089987444049_o

 • 105528609_3160386614016461_905959431369304539_o

  105528609_3160386614016461_905959431369304539_o

 • 106126278_3160386297349826_5151975792362249105_o

  106126278_3160386297349826_5151975792362249105_o

 • 106126281_2958500490871563_1933830311218330626_o

  106126281_2958500490871563_1933830311218330626_o

 • 106894733_2958500477538231_9196769805433460209_o

  106894733_2958500477538231_9196769805433460209_o

 • 106908651_2958500367538242_3019394725209966672_o

  106908651_2958500367538242_3019394725209966672_o

เนื่องจากทางศูนย์การค้า Happyland Center ได้จัดจุด หล่อเทียนพรรษา ตามปีนักษัตร ได้ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.- 2 ก.ค.63 เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญ ตามโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน

ซึ่งในวันที่ 3 ก.ค.63 โดยทางคณะผู้บริหาร บริษัทน้อมจิตต์อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ และคุณอาณัติ จิตรมีศิลป์

ได้นำถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์แล้วในพระอุโบสถ ณ วัดศรีบุญเรือง บางกะปิ ตามโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน