• กฐินสามัคคี-02

  กฐินสามัคคี-02

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_1

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_1

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_1

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_1

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_2

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_2

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_3

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_3

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_4

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_4

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_5

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_5

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_6

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_6

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_7

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_7

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_8

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_8

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_9

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_9

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_10

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_10

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_11

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_11

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_12

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_12

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_13

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_13

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_14

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_14

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_16

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_16

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_17

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_17

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_18

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_18

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_19

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_19

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_20

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_20

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_21

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_21

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_22

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_22

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_23

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_23

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_24

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_24

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_25

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_25

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_26

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_26

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_27

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_27

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_28

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_28

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_29

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_29

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_30

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_30

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_31

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_31

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_32

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_32

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_33

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_33

 • ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_34

  ภาพกิจกรรม 63_๒๐๑๐๒๐_34

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน12)
คุณสุมิตร จิตรมีศิลป์ และบริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นประธานอุปถัมภ์
บริษัท อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธา
ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดศรีบุญเรือง กองละ 2,563 บาท ยอดกฐิน ปี2563
รวมจำนวน 1,264,991 บาท เพื่อสมทบทุนปูพื้นรอบอุโบสถและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์ของการทอดกฐิน เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
เสริมสร้างบารมีให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย
เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะคะ❤️