เติมศีล เติมบุญ 80×50 27-08-61-01

ขอเชิญร่วมกันตักบาตรเติมศีล เติมบุญ
#ทำบุญตักบาตรข้าวสาร #อาหารแห้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
#พระภิกษุ-สามเณร 10 รูป
#จากศูนย์ปฏิบัติธรรมวิระยะธัมโม
เวลา 08.00 น. 📍📍ณ บริเวณ HAPPY STREET 1📍📍
Happyland Center